90x10x1
90x10x1

 

Dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców pracuje w nocy, mogą przejawiać tendencje do zachowań agresywnych, zaburzeń lękowych i depresyjnych.

90x10x1

 

90x10x1
90x10x1

 

90x10x1

 

90x10x1

#Akcjazdrowapraca

0 h / tydzień
90x10x1

Czy istnieją ustalone normy pracy?

Przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie powinien przekraczać 48 godzin (art. 6 lit. b dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego). 

Dlaczego pracujemy więcej?

W Polsce brakuje personelu medycznego. Mamy w sumie ok. 137.000 lekarzy. Mediana ich wieku wynosi 58 lat, i aż 50% lekarzy ma powyżej 58 lat. Pracujemy ponad przeciętnie dużo, łatając niezorganizowany i niewydolny system ochrony zdrowia.

Zapisz się do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Naszych przedstawicieli znajdziej w większości szpitali. Wszelkie informacje uzyskasz na stronie OZZL.org.pl oraz na rezydenci.org.pl.

Pobierz poniższe plakaty, wydrukuj i udostępnij szerszej publiczności w Twoim miejscu pracy. Wszelkie materiały dotyczące akcji (tzw. OPT OUT pack ) znajdziesz tutaj

Jak nie narażać zdrowia swojego i swoich bliskich?

Możesz poinformować swojego pracodawcę, że chcesz pracować zgodnie z obowizującymi normami tj. do 48h / tydzień.

Odpowiedni formularz znajdziesz pod linkiem.

Co jeśli już pracuję mniej niż 48 h / tygodniowo?

Wypełnij naszą deklarację i poinformuj nas o swojej decyzji. Możesz rownież zgłosić się do Oddziału Terenowego OZZL, które znajdują się w większości szpitali w Polsce.

Masz sugestie, pytania?

Odwiedź nas na Facebook’u lub Twitterze – Twoje zdanie ma dla nas znaczenie .

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem OZZL:

+48 52 372 08 83 – tel./fax.      E-mail: ozzl(@)ozzl.org.pl

POSTULATY #akcjazdrowapraca

W EU tylko Łotwa, Luksemburg i Rumunia wydają na ochronę zdrowia obywateli mniej niż Polska.

Czas oczekiwania na dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu ostatnich 9 lat niemal się podwoił.

Barometr Fundacji Watch Health Care wskazuje, że na wizytę u specjalisty w Polsce trzeba czekać średnio już prawie 4 miesiące (3,8). Najdłużej czeka się na wizytę u endokrynologa– średnio ponad dwa lata czekania oraz do kardiologa dziecięcego – blisko rok. Trudna jest także sytuacja w przypadku chirurga naczyniowego – 10,1 miesiąca oczekiwania, neurochirurga 8,2, czy immunologa – 7,8 miesiąca. 

Według raportów OECD w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada średnio 2,3 lekarza – plasujemy się w ogonku Europy. Mamy w sumie ok. 137.000 lekarzy. Mediana ich wieku wynosi 58 lat, przy czym aż 50% lekarzy ma powyżej 58 lat.  

Z roku na rok ubywa również pielęgniarek. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych podaje i ż w Polsce jest ich ok 280 tys. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, statystycznie na tysiąc mieszkańców przypada 5,4 pielęgniarek, co plasuje Polskę w ogonie krajów OECD (dla porównania w Szwajcarii ten wskaźnik wynosi 16, w Niemczech – 11,3). Średnia wieku w tej profesji sukcesywnie wzrasta i obecnie to około 50 lat. Do 2022 roku uprawnienia emerytalne uzyska już blisko 40 tys. pielęgniarek i położnych.

Aż 15 minut z 20 minutowej wizyty lekarz poświęca na obowiązkowe czynności organizacyjne takie jak szukanie, wypełnianie historii choroby, wypisywanie recept itd. ( raport LekSeek 2017 Raport E-zdrowie oczami Polaków – wiedza i opinie Polaków na temat sytuacji e-zdrowia i telemedycyny w Polsce.). Bez intensyfikacji działań mogących ograniczyć nieefektywne zarządzanie personelem medycznym polscy pacjenci skazani są na wizyty u lekarzy, których głównym obowiązkiem wg kontrolujących ich urzędników jest np numerowanie stron historii choroby, a nie badanie lekarskie… 

PLAKATY #akcjazdrowapraca do pobrania i wydruku